ربات مدیریت گروه | 𝐓𝐥𝐚𝐧𝐤

ثبت گروه و کانال تلگرام

ربات مدیریت گروه | 𝐓𝐥𝐚𝐧𝐤

⋆ بسم الله الرحمن الرحیم ⋆<br><br>🌟 فروش برترین ربات های مدیریت گروه هوشمند. <br><br>⚡ ربات موزیک پلیر هوشمند با کیفیت بالا. <br><br>♻️ فروش ممبر گروه و کانال. <br><br>🧑‍💻 مدیر کل تیم : <br><a href="https://t.me/BENI_SETAMONH">@BENI_SETAMONH</a><br><br>🧑‍💻 معاونت :<br><a href="https://t.me/NiMAVAMPiRE">@NiMAVAMPiRE</a><br><br><br>🖥 تحت مدیریت تیم برنامه نویسی ایسِت.

تعداد عضو در کانال تلگرام
4 181 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 9:30:49 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM