💓خلوت دل 💓60🔥70🔥80🔥

ثبت گروه و کانال تلگرام

💓خلوت دل 💓60🔥70🔥80🔥

🥂 خلوت دل 🥂<br>دورهمی کرج تهران مازندران<br>❤دهه 60❤️70❤️80❤️<br>😍پیوی خودتون مدیریت کنید 😍<br>😉رل زنی موخ زنی ویسکال 24ساعته😉<br>دخالت در کار مالک⛔ آدمین ⛔ ممنوع⛔📛❌<br>ترمینال نیس دنبال همشهری بگردی⛔<br><br>سیاسی ⛔بی ادبی ⛔بی احترامی⛔

تعداد عضو در گروه تلگرام
3 649 members, 45 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 9:06:37 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM