بَِچَِهَِ هَِاَِیَِ اَِمَِــَِرَِوَِزَِیَ

ثبت گروه و کانال تلگرام

بَِچَِهَِ هَِاَِیَِ اَِمَِــَِرَِوَِزَِیَ

✍عرض ادب و ارادت <br>قوانین مجازی رو همه میدونن <br>دور هم جمع شدیم لحظاتی از خستگیهای زندگی فرارکنیم <br>بگیم وبخندیم وخوش باشیم <br>توهین و بی احترامی <br>دخالت درکار ادمین ریمو <br>لینک وتبلیغ <br>پی وی ممنوع <br>مثبت 🔞ریمو <br>&nbsp; سازننده. <a href="https://t.me/loosi00">@loosi00</a>

تعداد عضو در گروه تلگرام
878 members, 21 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/30/2023 12:25:11 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM