🎈 شب های تهران 🎈

ثبت گروه و کانال تلگرام

🎈 شب های تهران 🎈

شرایط سنی گروه ۲۰ سال به بالا 👌👌<br>درخواست پی وی کلا نداریم ⛔️⛔️<br>رعایت حرمتهاا و احترام بهم واجبه ✅✅<br>بفرمایید برای خلق لحظات شاد با هم 😀😀

تعداد عضو در گروه تلگرام
539 members, 22 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:59:54 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM