🌹شب زندگان دهہ 60🌹

ثبت گروه و کانال تلگرام

🌹شب زندگان دهہ 60🌹

🌹شب زنده گان دهه ۶۰🌹<br>گروه شب زندگان دهہ۶۰ خوش اومدید☺️☺️😉<br>رعایت ادب و احترام😍<br>مهم صمیمیت و رفاقته😎<br><br>سال تاسیس ۱۳۹۵

تعداد عضو در گروه تلگرام
85 members, 5 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:13:23 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM