🎗گپ عضوگیری🎗

🎗گپ عضوگیری 🎗<br>دهه ۶۰ &amp; ۵۰ &amp; ۴۰ <br>🌹به گروه ☕️تلخ و شیرین☕️ خوش آمدید 🌹<br>ورود افراد خانم‌ها بالا ۳۰ سال و<br>آقایان بالای ۳۵<br><br>https://t.me/+ii21ERXV0Qo3MDI0

تعداد عضو در گروه تلگرام
151 members, 17 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:13:06 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM