𝙈𝙄𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙏𝙀𝙃𝙍𝘼𝙉 𝙆𝘼𝙍𝘼𝙅

ثبت گروه و کانال تلگرام

𝙈𝙄𝙏𝙄𝙉𝙂 𝙏𝙀𝙃𝙍𝘼𝙉 𝙆𝘼𝙍𝘼𝙅

﷽<br>میتینگ تهران_کرج<br><br>√جهـت اطـلاع از دورهـمی بـہ کـانال زیـر مراجـعـہ کـنیـ👇 <br><a href="https://t.me/miting_krj_tehran">@miting_krj_tehran</a><br>قوانين گروه √میتینگ تهران کرج✓👇 https://t.me/+X0gHij7qi51kYTQ0

تعداد عضو در گروه تلگرام
9 189 members, 98 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/25/2023 9:48:22 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM