کاف

مجله کاف، همه چیز از همه جا<br><br>سفارش تبلیغات: <a href="https://t.me/adskafiha">@adskafiha</a><br><br>اینستاگرام: instagram.com/mykafiha<br><br>ارسال مطالب و سوژه‌ها: <a href="https://t.me/kafiha_content_bot">@kafiha_content_bot</a><br><br>🔴فعالیت کانال کاف بدور از هرگونه دسته بندی‌های سیاسی می‌باشد و این کانال وابسته به هیچ گروه، دسته و حزب سیاسی نیست.

تعداد عضو در کانال تلگرام
532 497 subscribers
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 8:07:51 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM