چتکده دوستان بامعرفت.مشهدوکل ایران

ثبت گروه و کانال تلگرام

چتکده دوستان بامعرفت.مشهدوکل ایران

⚜️رده سنی زیر ۳۰ممنوع⛔<br>⚜️رفتن PV بدون اجازه ریمو⇛<br>⚜️بـے جنبہ⇚نیاد<br>⚜️لینـڪ ممبر دزدی ممنوع⛔<br>بی ادبی⇚خدافظے⇛👋<br>⚜️اینجا بیای غمات فراموش میشه😍😍<br>⚜️۝ادب واحترام⇚اولویت<br>گوربابای ممبردزد،

تعداد عضو در گروه تلگرام
134 members, 8 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/25/2023 9:57:18 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM