🔵دورهمی دوستانه🔵

ثبت گروه و کانال تلگرام

🔵دورهمی دوستانه🔵

🔵دورهمی دوستانه🔵<br><br>دورهمی مشهد 💯دهه ۶۰ و ۷۰💯<br><br>پیوی بدون اجازه ممنوع⛔️<br>توهین،بحث، بی احترامی ممنوع ⛔️<br>چت، گذاشتن پست آزاد👌🏻<br>باجنبه هاش بیان🌹<br>ویس چت همیشه فعال😉<br>جمعی شاد و دوستانه

تعداد عضو در گروه تلگرام
655 members, 23 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/24/2023 3:07:55 PM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM