[ 💖عشقِ ابدی💖 ]

ثبت گروه و کانال تلگرام

[ 💖عشقِ ابدی💖 ]

حضورتان گلباران به گروه عشق ابدی خوش امدید...🤝<br><br>قوانین گروه👇👇<br><br>(۱شوخی و مزاح به اندازه ) (۲ به چت دیگران دخالت نکنید ) (۳بحث سیاسی ومذهبی 🚫 ) (۴ دوست عزیز، مدیریت پی وی شخصیه به گروه کشیده نشه🌹 🚫از همه جا ایران بزرگ❤️

تعداد عضو در گروه تلگرام
90 members, 9 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/24/2023 8:04:36 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM