🏳👑دورهمی خوبان👑🏳

ثبت گروه و کانال تلگرام

🏳👑دورهمی خوبان👑🏳

محدودیت سنی=فقط بالای 25 سال<br>شوخی آزاد😊بی احترامی ممنوع🤐<br>بحث سیاسی و مذهبی ممنوع✋<br>لطفا ادب و شخصیت داشته باش🌹<br>پیویتونو خودتون مدیریت کنید✋<br>دعوا،بحث،بی ادبی ممنوع✋<br>لحظاتی خوش برا خود و دیگران رقم بزنید🌹<br>🏳👑ب جمع خوبان خوش آمدید👑🏳

تعداد عضو در گروه تلگرام
110 members, 6 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/24/2023 6:45:08 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM