👑 امپراطوری دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰ 👑

ثبت گروه و کانال تلگرام

👑 امپراطوری دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰ 👑

امپراطوری دهه ۵۰ ۶۰ ۷۰<br>تاسیس گروه۱۳۹۳/۶/۲۱<br>1️⃣چت و ویس کال همیشه فعال با جایزه😍<br>2️⃣دورهمی داریم و میتینگ میزاریم🧑‍🤝‍🧑👭<br>3️⃣بحث سیاسی مذهبی ممنوع🚫<br>4️⃣یک نفر بدزدی کل گروهت خالی میشه😎<br>5️⃣کسانی ک شخصیت دارن احتیاجی ب قانون ندارن✌️<br>6️⃣هول نباش🤨

تعداد عضو در گروه تلگرام
9 314 members, 384 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/22/2023 9:52:32 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM