🇮🇷دورهمی ❤️طهران ❤️کرج❤️اسلامشهر 🇮🇷

ثبت گروه و کانال تلگرام

🇮🇷دورهمی ❤️طهران ❤️کرج❤️اسلامشهر 🇮🇷

گپمون آس 👌😉<br>ادمیناش همه خاص🤪😘<br>مدیرش از اون باحالاس🤩😍<br>جای باحالا تو قلب ماست😇❤<br>جای بی ادبا تو لیست سیاست 👈🚫<br>تشریف فرمایی شما باعث خوشحالیه ماست😃😙🤩

تعداد عضو در گروه تلگرام
3 037 members, 87 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:27:18 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM