پاتوق باجنبه ها😍😍😍

ثبت گروه و کانال تلگرام

پاتوق باجنبه ها😍😍😍

سلام خوش اومیدین ب گروه ما گروه تازه تاسیس کردیم یگ روزه کم‌کم شلوغ میکنیم <br><br>جنه نداری نیا <br>پیوی بدون اجازه ممنوع <br>بازی داریم <br>حرف بی ادبی بیجا فحاشی ممنوع<br>زیر۲۵ریمو‌ فقط ادب رعایت و بینجبه نباش

تعداد عضو در گروه تلگرام
43 members, 3 online
تاریخ درج آگهی تبلیغ تلگرام
9/15/2023 7:27:06 AM
تاریخ منقضی شدن آگهی تلگرام
1/16/2024 9:49:51 AM